Corbus Advocaten

Kantoor

Huisstijl: "normal". Dit is het 'onderwerp' van een e-mailbericht dat wij verzenden naar de toekomstige webmaster van een pas ontwikkelde webalive website. De pas geboren website is eigenlijk een dynamische website template, waarvan de eigenlijke inhoud wordt aangemaakt door een niet-technische webmaster.

Huisstijl "subtitle". De CMS Webmaster Start opleiding.

Huisstijl "bullet" of "bullet-single-line". In datzelfde e-mailbericht wordt de toekomstige webmaster uitgenodigd voor het volgen van een 2u30 durende opleiding over het online webalive Web Content Management Systeem webalive Studio5. Eenmaal deze opleiding gevolgd, begint de nieuwgeboren webalive webmaster zijn eigen webpagina's te bouwen.

Huisstijl "highlight". Een webalive website reflecteert de huisstijl van het bedrijf. De niet-technische "webmaster" knoeit nooit: hij/zij past enkel de vastgelegde huisstijlkenmerken (lettertype, kleurschema, titels, subtitels, bullets, normaal, linkkleur en highlight) toe op zijn/haar webpagina's.

Over ons

over ons

Passie voor recht

Corbus verwijst naar 'core business' en 'business law'. Recht en ondernemingsrecht in het bijzonder zijn onze passie, een pragmatische en oplossingsgerichte houding is onze aanpak.

Ons doel is duidelijk: we zoeken oplossingen die u en uw onderneming of organisatie echt versterken. We vertrekken hierbij steeds vanuit uw oogpunt en behoeften, en investeren graag in een langetermijnsamenwerking zodat we weten wat voor u echt belangrijk is. Corbus wil dé referentie worden in haar lokale markt, als integere juridische partner van de ondernemer en ondernemende instelling.

Vanzelfsprekend kunnen ook niet-ondernemers in de economische betekenis met hun juridische vragen bij ons terecht, onder meer bij onze afdelingen familiaal recht, vastgoedrecht en sociaal recht.

Van advies tot geschil, in klare en heldere taal. Zo maakt Corbus voor u het verschil.

Open communicatie en heldere afspraken

Aan goede communicatie en correcte afspraken hechten we veel belang. Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat in veel gevallen maatwerk, waarbij wederzijds vertrouwen en een goede culturele fit bepalend zijn. Wij verwijzen graag naar ons informatiedocument en naar onze algemene voorwaarden, waarin u gedetailleerde informatie over onze dienstverlening vindt en de afspraken die we standaard hanteren.

Op maat van onze cliënten

We bieden onze cliënten transparante formules aan waarbij ze kunnen kiezen voor de klassieke formule op basis van gepresteerde tijdseenheden. Daarnaast kunnen zij ook opteren voor een vaste vergoeding, die in onderling overleg wordt vastgelegd. Die vaste vergoeding kan betrekking hebben op een bepaald project, maar kan evengoed gelden voor de dagdagelijkse juridische ondersteuning, het hele jaar door: geen extra kosten, geen facturatie voor een kort telefonisch overleg, maar transparant en eenvoudig. De voordelen van een in-house counsel, maar dan vrijer en flexibeler.

KMO-portefeuille

U kan als KMO in aanmerking komen om gebruik te maken van de KMO-portefeuille, en op die manier van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangen voor het advies dat wij u verstrekken. Zo kan Corbus u, als geregistreerde dienstverlener voor de pijler Advies, bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstarten van een nieuwe activiteit, het uitbouwen van een juridische structuur voor uw commerciële activiteiten, het uitrollen van een (internationaal) distributiewerk, het opstarten en opvolgen van een vastgoedproject, of bij vragen over intellectuele eigendom en ICT.

Hoe verloopt een kmo-p dossier? 

U neemt als KMO contact op met ons kantoor. Bij een eerste gesprek schetst u de situatie zodat onze advocaten, die gespecialiseerd zijn in deze materie, voor u een gepast juridisch advies kunnen uitwerken. Wanneer u beslist om met ons kantoor samen te werken bezorgen wij u onze documenten ter kennisname en vervollediging waarbij u het samenwerkingsakkoord bevestigt. Via tussentijds overleg komen wij tot een voor u op maat gesneden juridisch advies.

Hoeveel bedraagt de KMO-p subsidie?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.
• Een kleine onderneming (tot 50 werknemers, omzet max 10 mln. euro of balanstotaal max. 10 mln. euro) die investeert in advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
• Een middelgrote onderneming (tot 250 werknemers, omzet max. 50 mln. euro of balanstotaal max. 43 mln. euro) die investeert in advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Let wel, de subsidie van de KMO portefeuille omvat enkel het juridisch advies, indien u een verdere begeleiding of implementatie wenst kan Corbus u uiteraard ook hierbij ondersteunen tegen de gangbare kantoor tarieven. 

Voor meer informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille verwijzen wij u via deze link graag door naar de website van het agentschap ondernemen.

Uw juridische partner in outsourcing

Heeft u een onverwacht en tijdelijk behoefte aan juridische ondersteuning on site in uw bedrijf, of wenst u uw juridische afdeling tijdelijk te versterken? Onze ervaren advocaten kunnen u geheel of gedeeltelijk inhouse ondersteunen zodat u zich ten volle kunt blijven focussen op uw kerntaken.

Kostbare tijd besparen

Onze advocaten helpen u graag om deze periode feilloos te overbruggen. Wij kunnen uw juridische processen efficiënt van u overnemen of u bijstaan bij de begeleiding van uw dagelijkse juridische activiteiten, de voorbereiding en/of realisatie van een bepaald project, een reorganisatie of overnameproces, onderhandelingen met belangrijke partners, debiteurenopvolging, het organiseren van uw contractmanagement etc. Op die manier bespaart u kostbare tijd die u kunt investeren om uw eigen marktpositie te versterken.

Samenwerken met ons kantoor

Neemt u Legal outsourcing in overweging? Na een uitgebreide bespreking en analyse van uw organisatie werken wij voor u een voorstel op maat uit. Wij stellen onze advocaten tegen een vast overeengekomen tarief en voor een bepaalde periode ter uwer beschikking. Uiteraard kunt u rekenen op de nodige discretie en kunt u genieten van extra juridische knowhow die ten goede komt aan uw onderneming. Onze specialisten zijn flexibel inzetbaar en uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.    

Interesse in onze Legal outsourcing diensten? Neem dan zeker contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

naar boven

RECHTSGEBIEDEN

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Focus op oplossingen
Ondernemingsrecht is onze COReBUSiness. Als ondernemende advocaten denken we graag met u mee, zodat we u snel een oplossing kunnen aanbieden. Zo kan u focussen op ondernemen, zonder zorgen.

Vastgoed en administratief recht

Voor onderneming, overheid en particulier
Als onderneming, overheid of particulier wordt u regelmatig geconfronteerd met vastgoed en administratief recht, ook als u dat soms liever niet verkiest. Corbus kan bogen op een jarenlange ervaring in vastgoed en administratief recht. Zo is Corbus al jaren de vertrouwde raadsman van de grootste makelaarsfranchise in BelgiŽ, en van een aantal gerenommeerde bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Vastgoed en administratief recht
ICT, internet en gegevensbescherming

ICT, internet en gegevensbescherming

Evenveel kansen als uitdagingen
ICT-ontwikkelingen, vooral op het internet, roepen dagelijks nieuwe juridische vragen op. Het wettelijk kader is hieraan immers niet aangepast. Corbus kan u de weg wijzen in de digitale wereld, of u nu een startup bent of een gevestigde onderneming. We staan u efficiŽnt bij, zodat u alle kansen kunt benutten.

Intellectuele eigendom en mediarecht

Bescherming hoeft niet duur of omslachtig te zijn
De waarde van veel ondernemingen zit in hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken, tekeningen en modellen, octrooien,...) en dus in hun niet-tastbare activa. Nochtans aarzelen veel Belgische ondernemers om een octrooi of merkbescherming aan te vragen, omdat ze - ten onrechte- denken dat de bescherming van intellectuele eigendom omslachtig of duur is. Corbus helpt u graag de economische waarde van uw handelsnaam, logo, product, sloganÖ veilig te stellen.

Intellectuele eigendom en mediarecht
Arbeid en sociale zekerheid

Arbeid en sociale zekerheid

Voor werkgevers en werknemers
Het individuele arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers, terwijl het collectieve arbeidsrecht de verhouding tussen werknemersorganen en werkgevers omvat. Voor beide rechtsdomeinen kunt u bij Corbus terecht voor advies en procedures.

Familie en vermogen

Deskundige bijstand bij bijzondere gebeurtenissen
Bijzondere levensgebeurtenissen verdienen bijzondere bijstand. Bij families en gezinnen spelen bovendien persoonlijke banden en emotionele betrokkenheid een belangrijke rol. Corbus kan u bijstaan om twistpunten te voorkomen dankzij een grondige voorbereiding en goede organisatie. Ook wanneer zich toch geschillen voordoen, staan wij u op een deskundige en discrete manier bij.

Familie en vermogen
Bemiddeling

Bemiddeling

Bemiddeling of mediation: volwaardige alternatieve conflictoplossing
Een juridische procedure is niet altijd de beste optie voor u en uw organisatie. Mediation (bemiddeling) focust op het herstellen van de communicatie en het vrijwaren van de (handels)relatie. Uniek is dat de beslissing bij de partijen zelf ligt, omdat mediation gebaseerd is op vrijwillige en vertrouwelijke gesprekken onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar. Corbus streeft bij mediation altijd naar een duurzame en snelle oplossing

naar boven

NETWERk

Internationaal: binnen en buiten Europa

Bent u op zoek naar juridisch advies voor activiteiten buiten België of hebt u een geschil in het buitenland? Door onze jarenlange ervaring hebben we goede en persoonlijke banden opgebouwd met middelgrote advocatenkantoren binnen en buiten Europa.

Zo is Corbus de Belgische partner binnen “e-iure”, een netwerk van ondernemingsgerichte advocatenkantoren in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Amerika, India en Australië. Binnen dit netwerk wordt actief samengewerkt en kennis gedeeld, om op die manier ook internationaal een echte meerwaarde te kunnen bieden.

E-icure.com

naar boven

Blog

Hervorming vennootschapsrecht

Uit de pers: ďDe ministerraad keurt op 20 juli 2017 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen. Lees meer

hervorming ondernemingsrecht

Uit de pers: "De ministerraad van 20 juli 2017 keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht. Lees meer

Belgisch reclameverbod voor tandartsen is in strijd met het EU recht

Vrije beroepers, oa artsen of plastisch chirurgen, zijn in BelgiŽ vaak nog beperkt in hun vrijheid om reclame te voeren. Dit in tegenstelling tot vrije beroepers in andere lidstaten van de Europese Unie. Lees meer

Komt er een Copernicaanse revolutie van het Belgische vennootschapsrecht aan?

Tegen het einde van deze zomer zal het Parlement naar alle waarschijnlijkheid debatteren over de al lang aangekondigde vernieuwing van het Belgische vennootschapsrecht. De focus bij deze wijziging ligt op de modernisering en vereenvoudiging van het Belgische vennootschaprecht met het behoud van slechts vier nationale vennootschapsvormen. Lees meer

Uber-chauffeurs: welk sociaal risico?

Minister Pascal Smet besliste om ook aan Uber-taxichauffeurs licenties toe te kennen, daar waar zijn voorgangers dat tot op heden hebben trachten te beletten. Lees meer

Mag een werkgever activiteiten buiten de arbeidsovereenkomst verbieden?

Jobat meldde enkele dagen geleden dat meer en meer werknemers een job als ambulanciers willen combineren met een andere tewerkstelling. Nochtans staat in heel wat arbeidsovereenkomsten een exclusiviteitsbeding, nl. een verbod om naast de arbeidsovereenkomst andere prestaties uit te oefenen. Soms laten dat soort bedingen het wel toe na (schriftelijke) toestemming van de werkgever. Lees meer

Publiek een andere mening verkondigen dan die van de werkgever: grond tot ontslag?

Unia ontsloeg haar juriste Rachida Lamrabet, waarschijnlijk omwille van het uitdrukken van haar opinie over de boerka en het boerkaverbod in het kader van een artistiek project. Deze opinie stond immers haaks op het beleid van haar werkgever. Of dat ontslag moreel opportuun is, daar spreken we ons niet over uit. Maar is een dergelijk ontslag omwille van een opinie rechtmatig? Lees meer

Fraude met medische getuigschriften: niet zo eenvoudig

Een Limburgse neurochirurg kwam in opspraak en werd zelfs gearresteerd voor fraude met medische getuigschriften. Hij had zich schuldig gemaakt aan het afleveren van valse medische getuigschriften, die ten onrechte werknemers arbeidsongeschikt verklaarden en zo het recht op een ziekteuitkering verkregen. Lees meer

De geavanceerde elektronische handtekening

Sinds geruime tijd nemen de Europese en Belgische wetgever initiatieven om het elektronisch rechtsverkeer juridisch te ondersteunen en tot juridische gelijkwaardigheid te komen tussen de geschreven handtekening en de elektronische handtekening. In 2014 vaardigde de Europese wetgever de Verordening 910/2014 van 23 juli 2014 uit. Met deze verordening werd tegemoet gekomen om een veiliger, betrouwbaar en vlot elektronisch verkeer te waarborgen voor verschillende elektronische mogelijkheden, als onder meer de elektronische handtekening. Lees meer

naar boven
Being another fish is not our goal, we look for an authentic relation with our clients

Contact

Contactformulier

Wij kijken uit naar uw commentaren, vragen en feedback. Of u nu op zoek bent naar concrete, juridische ondersteuning of gewoon meer informatie wil over onze diensten, wij zijn er voor u.

verzenden

 

Kantoor

Voor een impressie van ons kantoor, klik hier.

0032 3 230 45 30 T.: 0032 3 286 06 50
F.: 0032 3 230 45 30
E.: info@corbus.be
Amerikalei 79
2000 Antwerpen
0032 3 230 45 30

T.: 0032 3 286 06 50
F.: 0032 3 230 45 30
E.: info@corbus.be
Amerikalei 79
2000 Antwerpen

Algemene voorwaarden

Wij verwijzen graag naar ons informatiedocument, naar onze algemene voorwaarden en naar onze privacy policy, waarin u gedetailleerde informatie over onze dienstverlening en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens vindt en de transparante afspraken die wij standaard hanteren.

stromvergleich.bz
naar boven

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]