Nieuws

11.08.2017 - Crowdfunding: betere bescherming voor beleggers financieringsvehikels (art. 35 en art. 36 DB Fiscaal)

De wet van 18 december 2016 omkadert voornamelijk de activiteiten van de alternatieve financieringsplatformen die via crowdfunding financieringsinstrumenten commercialiseren die uitgegeven worden ...
Lees meer

24.07.2017 - Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...
Lees meer

24.07.2017 - Arresten Hof van Cassatie voortaan bindend voor verwijzingsrechters (art. 161 Potpourri V)

Voortaan zijn alle arresten van het Hof van Cassatie bindend voor de verwijzingsrechters. Dat was tot nog toe niet zo. Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis of arrest vernietigt en de zaak terug ...
Lees meer

24.07.2017 - Aanmaning tot betaling bij invordering van onbetwiste geldschulden stuit verjaringstermijn (art. 160 Potpourri V)

Sinds kort kan de invordering van onbetwiste geldschulden zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval staan de gerechtsdeurwaarders in voor die invordering, op vraag van de advocaat van de ...
Lees meer

24.07.2017 - Verwerping nalatenschap alleen nog via notaris (art. 117-123 Potpourri V)

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...
Lees meer

02.06.2017 - En naslagwerk over welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk is een feit. De codificatie is rond. Daardoor zijn de reglementaire bepalingen over het welzijn van werknemers op het werk nu veel toegankelijker. De regels zijn ...
Lees meer

02.06.2017 - Nog vier elektronische platformen van deeleconomie erkend

Een KB van 22 mei 2017 erkent 4 elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu al 12 erkenningen ...
Lees meer

27.03.2017 - KB regelt toegang tot Centraal Register Solvabiliteit

Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft. ...
Lees meer

15.03.2017 - Werkbaar en wendbaar werk: occasioneel telewerk bij overmacht of om persoonlijke redenen (art. 22-28 WWW)

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk bevat een specifiek wettelijk kader dat werknemers bij moeilijke of onvoorziene omstandigheden de kans geeft om aan hun werkgever te ...
Lees meer

15.03.2017 - Werkbaar en wendbaar werk: annualisering van de arbeidstijd (art. 2, 3, 8 en 80 WWW)

De bestaande regeling van flexibele uurroosters geeft de werkgever de mogelijkheid om de uurroosters en de arbeidsduur aan te passen aan de fluctuerende noden van de onderneming. Die regeling wordt ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]