Blog

Trademark reform package in werking

2016 is een jaar vol veranderingen voor het Europees en nationale merkenrecht. Op 23 maart 2016 zal de nieuwe merkenverordening in werking treden (Verordening 2015/2424), dit in navolging van de inwerkingtreding op 12 januari 2016 van de nieuwe merkenrichtlijn (Richtlijn 2015/2436). Lees meer

Belgische vergoedingsregels inzake reprografie strijdig met het Unierecht

De Belgische Auteurswet (op heden ingebouwd in titel 5 van boek XI van het Wetboek Economisch Recht) stelt dat het maken van reprografieŽn, zijnde kopieŽn in de grafische sector, van bepaalde werken voor bepaalde doeleinden toegestaan is zonder toestemming van de rechthebbende. Lees meer

[1]  

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]