Electronische aangetekende zending

coming soon?

Op 31 december 2010 werd het wetsvoorstel, dat een elektronische variant van de aangetekende zending zou mogelijk maken, goedgekeurd. De bepalingen ervan treden in werking op 30 juni 2011.

Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar onze bijdrage in CXO magazine

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]