Hervorming Belgische Mededingingsautoriteit gedeeltelijk van kracht

Een wet van 3 april 2013 heeft 2 boeken ingevoegd in het Wetboek van economisch recht:

Boek IV ?Bescherming van de mededinging?

Boek V ?De mededinging en de prijsevoluties?

Boek IV hervormt de Belgische Mededingingsautoriteit en zorgt ervoor dat de procedures in de toekomst vlotter zullen verlopen. Boek V richt zich op het concurrentiebeleid en de competitiviteit van onze economie.

De wetgever schrijft voor dat de datum waarop de nieuwe regeling in werking treedt, later vastgelegd moet worden bij KB. En dat is nu gebeurd.

Een KB van 21 mei 2013 bepaalt namelijk dat volgende bepalingen in werking treden op 28 mei 2013:

Artikel 28 van de wet van 3 april 2013. Die bepaling geeft de Koning de bevoegdheid om te bepalen wanneer de nieuwe wet in werking treedt.

Artikelen IV.16, §§ 4 en 5, IV.17, §§ 1 en 2, IV.22, §§ 2 en 3, IV.24, § 2 en IV.26 § 1 van boek IV van het Wetboek van economisch recht. Het gaat hier om de handhaving van het mededingingsrecht (mededingingsautoriteit, mededingingscollege, directiecomité, auditoraat).

Het KB van 21 mei 2013 treedt in werking op 28 mei 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 21 mei 2013 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV «Bescherming van de mededinging» en van Boek V «De mededinging en de prijsevoluties» in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 27 mei 2013

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]