Een lidstaat kan de verhandeling van een in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerde CBD niet zomaar verbieden

Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend middel” kan worden beschouwd en bijgevolg in beginsel binnen de Europese Unie vrij verhandeld kan worden (zie arrest C-663/18 van 19 november 2020).

Lire la suite

Opgelet huurders en verhuurders bij een handelshuur: ook bij uitzetting na verkoop geldt de verjaringstermijn van één jaar om de uitzettingsvergoeding te vorderen

In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan wel uit een voortijdige opzegging door de verkrijgende verhuurder. Een andere lezing geven aan artikel 28 van de Handelshuurwet zou immers ongrondwettig zijn, want strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in de artikelen 10 en 11 van de Belgische grondwet.

Lire la suite

Auteursrecht en muziek: “Op, op, alles is op”🎵?

De muzikant die een melodie schrijft, verkrijgt hierop in principe de exclusieve rechten. In de digitale wereld wordt het maken en publiceren van muziek steeds eenvoudiger en toegankelijker. Kan "de muziek" door deze toenemende creatiesnelheid ooit opraken?

Lire la suite

Lire toutes les nouvelles

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]