News

Nieuwe Privacyverordening een feit

Op 4 mei 2016 werd een nieuwe Privacyverordening gepubliceerd, namelijk de ‘Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming’, AVG).

Read more

Nieuwe standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Vanaf 1 juli 2016 moet de bodemsaneringsdeskundige een nieuwe standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek volgen. . De nieuwe versie van de standaardprocedure wijkt op enkele punten af van ...

Read more

Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst. De nieuwe procedure - ingevoerd door de tweede Potpourri-wet van eind 2015 - treedt nu ...

Read more

Deeltijdse arbeid: complexe regels. Bent u zeker dat u ze toepast?

Veel bedrijven hebben deeltijdse werknemers, maar zijn zich niet bewust van de risico’s die het systeem inhoudt. De wetgeving is (overdreven) complex en veel werkgevers passen deze slecht toe in de praktijk.

Read more

Niet elke witte frietsaus is mayonaise

Een kleintje met 'een gekruide saus verkregen door het emulgeren van één of meerdere voor consumptie bestemde plantaardige oliën in een vloeistoffase bestaande uit azijn, waarbij de ...

Read more

Tax shelter-regeling voor investeringen in films bijgestuurd

De Regering heeft via de wet van 26 mei 2016 de 'tax shelter-regeling' voor investeringen in audiovisuele werken aangepast. De bijgewerkte regeling is van toepassing op raamovereenkomsten die vanaf 1 ...

Read more

Economische werkloosheid voor bedienden wordt uitgebreid (art. 28-29 DB sociale zaken)

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is voor bedienden enkel mogelijk voor een 'onderneming in moeilijkheden'. Sinds 1 januari 2016 wordt de substantiële daling van de omzet, de ...

Read more

Verzamelwet inzake sociale zaken gepubliceerd

Zoals eerder aangekondigd, is er een nieuwe verzamelwet inzake sociale zaken. Die wet van 16 mei 2016 is op 23 mei verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit zijn de onderwerpen die in de ...

Read more

Europese 'verordening marktmisbruik' gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht

Een KB van 25 april 2016 zet een deel van de Europese 'verordening marktmisbruik' om in Belgisch recht. Deze verordening treedt op 3 juli 2016 in werking. Het nieuwe KB heft in het 'KB multilaterale ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]