News

Coöperatieve vennootschap voortaan erkend voor onbepaalde duur

Coöperatieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de coöperatieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning ...

Read more

Geen registratierecht bij invordering onbetwiste geldschulden (art. 6 Potpourri III-wet)

De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...

Read more

Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder (art. 8-17, 130 en 131 Potpourri III-wet)

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken. De nieuwe betekeningswijze is een bijkomende manier van betekenen en staat naast de betekening ...

Read more

Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...

Read more

Opgelet bij verkeersovertredingen van personeel met firmawagens

Indien uw onderneming firmawagens heeft die geregistreerd zijn op de firma, dan dient men extra voorzichtig te zijn bij verkeersovertredingen die personeelsleden of derden begaan met die voertuig begaan.

Read more

Wetgever hervormt hypothecair krediet en consumentenkrediet

Via de wet van 22 april 2016 hervormt de wetgever het hypothecair krediet en het consumentenkrediet. Hij voegt sommige bepalingen ervan toe aan verschillende boeken van het Wetboek van Economisch ...

Read more

Vlaanderen vernieuwt subsidies voor internationaal ondernemen

Flanders Investment & Trade (FIT) kent subsidies toe aan Vlaamse kmo's, grote ondernemingen, ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel voor initiatieven ter bevordering van het ...

Read more

Drone-wetgeving geldt vanaf 25 april

Het langverwachte KB dat een wettelijk kader vastlegt voor het gebruik van 'op afstand bestuurde luchtvaartuigen' (RPA) of 'drones' is op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De ...

Read more

Trademark reform package in werking

2016 is een jaar vol veranderingen voor het Europees en nationale merkenrecht. Op 23 maart 2016 zal de nieuwe merkenverordening in werking treden (Verordening 2015/2424), dit in navolging van de inwerkingtreding op 12 januari 2016 van de nieuwe merkenrichtlijn (Richtlijn 2015/2436).

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]