News

Nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten

Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verbonden zijn aan de elektronische handel in ondernemingen van de distributiesector. De werknemers mogen er dus 's ...

Read more

Aanwezigheidsregistratie voor bouwwerven van minstens EUR 500.000,-

Ter bestrijding van fraudemechanismen werd reeds in 2014 het systeem van aanwezig-heidsregistratie op bouwwerven ingevoerd voor werven van minstens EUR 800.000,- (exclusief BTW).

Read more

Fiscus actualiseert 'lijst van belastingparadijzen'

De belastingadministratie heeft de 'lijst van staten zonder of met een lage belasting' geactualiseerd. Op deze zgn. 'lijst van belastingparadijzen' staan nu 30 landen. De nieuwe lijst zit als bijlage ...

Read more

Geen vergunning meer nodig voor hotel, camping of ander toeristenverblijf

De Vlaamse regering schaft de verplichte vergunning of aanmelding voor toeristische logiesverblijven af. Voortaan kan iedereen toeristen ontvangen en tegen betaling te slapen leggen. Op voorwaarde ...

Read more

Ben ik als belegger in aandelen/effecten beschermd indien mijn bank in problemen komt?

De “vereffeningsinstelling” is in België de centrale instelling waar alle effecten (gedematerialiseerde effecten) worden verzameld. In België zijn er twee grote: het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België en Euroclear Belgium (voor de actuele lijst van de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht raadpleegt u best volgende website: https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/vereffening-en-verrekeningsinstellingen-5).

Read more

Omgevingsvergunning geldt vanaf 23 februari 2017

Eindelijk zekerheid! Op 23 februari 2017 verdwijnen de milieuvergunning en de milieumelding, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige melding, en worden er ...

Read more

Vennoten onder firma ook gehouden voor eerdere schulden

Het Belgische vennootschapsrecht wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan vormen, waarvan de bvba en de nv de bekendste zijn. De Vennootschap Onder Firma (vof) kan voor fiscale doeleinden soms een alternatief zijn, maar haar onvolkomen rechtspersoonlijkheid kan bijkomende problemen creëren.

Read more

Nachtarbeid: principieel verboden, maar een verwarrend kluwen van mogelijke uitzonderingen

De prestaties die een werknemer levert tussen 20u00 en 06u00 heten nachtarbeid en die zijn in principe verboden. Toch bestaan er mogelijkheden om af te wijken van dat principiële verbod. De regelgeving daarvoor is een zeer ingewikkeld kluwen.

Read more

Verlaagd BTW tarief voor renovatiewerken aan woningen van minstens 10 jaar oud

Er werd door de wetgever voorzien dat vanaf 1 januari 2016 het verlaagd BTW tarief van 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen slechts zou gelden voor woningen die min-stens 10 jaar oud zijn terwijl dit voorheen mogelijk was voor woningen die minstens 5 jaar oud waren.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]