News

Opnieuw uitstel voor enkele nieuwe intellectuele eigendomsregels

Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele eigendom. De meeste regels zijn in werking getreden op 22 september 2014, maar een aantal zouden - na een eerder uitstel - in ...

Read more

Witwasreglement voor leasingondernemingen

Sinds 2 januari 2016 geldt er een witwasreglement voor leasingondernemingen. Dat bevat strenge regels op het vlak van identificatie van cliŽnten, lasthebbers en uiteindelijk begunstigden. En het ...

Read more

Recente ontwikkelingen inzake privacy en data protection

U zal er hoogstwaarschijnlijk wel iets over gelezen hebben in de krant of iets over gezien hebben op de televisie: uw persoonsgegevens zijn helemaal niet veilig in de VS (Het Europees Hof van Justitie heeft het Safe Harbor Verdrag met de Verenigde Staten nietig verklaard) en FACEBOOK werd veroordeeld omdat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de privacy van surfers zonder een account van het sociale netwerk (De Nederlandstalige Rechtbank van eerste Aanleg BRUSSEL heeft in een zaak die werd aangespannen door de Privacycommissie aan FACEBOOK bevolen om een en ander in haar cookiebeleid aan te passen zodat de niet-leden van het netwerk met rust worden gelaten). In deze blog bespreken we kort de belangrijke punten van deze twee zaken en evalueren we de impact ervan voor u en uw onderneming.

Read more

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen KMO's: kenmerken digitale activa en vermeldingen op factuur

Een KB van 2 december 2015 legt de aard en de kenmerken van de digitale activa vast waarvoor KMO's vanaf het aanslagjaar 2016 een verhoogde investeringsaftrek mogen toepassen. Het KB bevat ook de ...

Read more

Belgische vergoedingsregels inzake reprografie strijdig met het Unierecht

De Belgische Auteurswet (op heden ingebouwd in titel 5 van boek XI van het Wetboek Economisch Recht) stelt dat het maken van reprografieŽn, zijnde kopieŽn in de grafische sector, van bepaalde werken voor bepaalde doeleinden toegestaan is zonder toestemming van de rechthebbende.

Read more

Sneller feedback op aanvraag bodemattest (art. 5 DBB Bodem)

Een aanvraag voor een bodemattest moet ingediend worden met een aanvraagformulier dat door de minister van Omgeving wordt opgesteld. Niet-volledig ingevulde formulieren en aanvragen met een eigen ...

Read more

Risicoinrichting, inventaris, overdracht van vrijstelling, vermengde verontreiniging en nog veel meer in Diversebepalingenbesluit Bodem (DBB Bodem)

De Vlaamse regering heeft een Diversebepalingenbesluit Bodem gepubliceerd dat een hele resem wijzigingen aanbrengt aan het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het Bodemdecreet. Die wijzigingen hebben ...

Read more

Btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld tot 1 april 2016

Het btw keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap, om hun prestaties al dien niet aan BTW te onderwerpen, werd al bij beslissing van de BTW administratie van 20 november 2014 (E.T. 125.180) opgeheven, aanvankelijk met ingang van 1 januari 2015. Enige tijd later werd de inwerkingtreding van de beslissing uitgesteld tot 1 januari 2016 (zie ons nieuwsbericht hierover).

Read more

Witwasreglement FSMA geldt ook voor kredietgevers en 'onafhankelijk financieel planners'

Vanaf 30 november 2015 geldt het witwasreglement van de 'Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen' (nu FSMA) van 23 februari 2010 ook voor kredietgevers en 'onafhankelijk financieel ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]