News

Mediation - de weg naar een snelle en duurzame oplossing voor uw conflict

Wanneer partijen te maken hebben met een conflict waardoor onder meer de communicatie verstoord is en het vertrouwen geschonden is kan men beroep doen op een erkend bemiddelaar of mediator. Deze onafhankelijke derde zal de partijen met elkaar in gesprek brengen met als doel tot een onderling akkoord te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Read more

KB regelt toegang tot beroep van kredietgevers en kredietbemiddelaars in hypothecair krediet en in consumentenkrediet

Sinds 1 november 2015 is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in ...

Read more

Tijdelijk voorschot- en betalingsverbod bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verdwijnt (art. 10 en 48 DB WER)

Voortaan kan de verkoper zonder probleem een voorschot of betaling eisen of ontvangen voor buiten de verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. Tot nu gold er een verbod tijdens de eerste zeven ...

Read more

Werken met een aannemer: verruimde hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever bij sociale en fiscale schulden

Het is bekend dat een opdrachtgever of aannemer die voor het uitvoeren van werken in onroerende staat een beroep doet op een aannemer of onderaannemer, die sociale of fiscale schulden heeft, bijzonder waakzaam moet zijn. Indien de nodige inhoudingen niet worden gedaan loopt de bouwheer/aannemer het risico nogmaals te worden aangesproken voor hetzelfde bedrag vermeerderd met een boete.

Read more

Procedure bij inbreuken op WER aangepast (art. 51 en 52 DB WER)

De wetgever brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure bij inbreuken op het Wetboek van economisch recht. We stippen er twee aan. Mededeling pv. Bij inbreuken op het Wetboek van economisch ...

Read more

Verzet tegen ongewenste reclame op naam kan opnieuw (art. 12 en 50 DB WER)

Consumenten en ondernemingen kunnen zich toch verzetten tegen op naam geadresseerde reclame. Die mogelijkheid was weggevallen toen de wetgever het recht op verzet tegen telefoonoproepen voor direct ...

Read more

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen aangepast (art. 64-70 DB WER)

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...

Read more

Strenge Belgische regels voor aankondiging van prijsverminderingen geschrapt (art. 7-9 en 47 DB WER)

Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke ...

Read more

Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer (art. 41 tot 48 Wet Burgerlijk Procesrecht)

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. Hoger beroep. De eindvonnissen zijn - ook al wordt er ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]