News

Absolute nietigheden verdwijnen uit burgerlijke rechtspleging (art. 22-27 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De wetgever hervormt de nietigheidsregeling in het burgerlijk procesrecht. Als er geen belangen worden geschaad kan er voortaan in een pak meer gevallen over vormgebreken heen worden gestapt. Einde ...

Read more

Gerechtsdeurwaarders vorderen onbetwiste geldschulden in (art. 9 en 32-40 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De invordering van onbetwiste geldschulden kan voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser. Onbetwiste ...

Read more

Geen nieuwe vordering mogelijk op basis van andere rechtsgrond (art. 2 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Dezelfde vordering kan hierdoor geen tweede keer ingesteld worden. Het gezag van gewijsde is beperkt tot vorderingen die onder meer op dezelfde ...

Read more

Gerechtelijke bemiddeling kan zes maanden duren (art. 49 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Een gerechtelijke bemiddeling kan voortaan zes maanden duren. Tot nu lag de maximumtermijn op drie maanden. Maar dat bleek in veel gevallen ruim onvoldoende. In het merendeel van de dossiers is de ...

Read more

Geen concurrentiebeding zonder deelbaarheidsbeding

In veel overeenkomsten staan er bepaalde clausules die door de meeste mensen louter als opvulsel en advocatenjargon worden beschouwd. “Moet dat er nu echt in staan?” is dan een veel gehoorde opmerking. Ja, dat moet er echt in staan. De tijd dat een advocaat zijn ereloon nog per getypte lettergreep of per geschreven paginavel begrootte, is ondertussen wel verleden tijd. De enige reden waarom advocaten dergelijke clausules in overeenkomsten inlassen, is omdat dit in het voordeel van de cliënt is.

Read more

De Drone - het (on)geregeld projectiel

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant kondigde op 31 maart 2015 de aankomende publicatie aan van het KB dat het privé gebruik en de commerciële exploitatie van drones moet regelen. Het KB is een resultaat van overleg met het DG Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer met de Landsverdediging en de Privacycommissie en de inwerkingtreding ervan is voorzien voor het najaar van 2015.

Read more

Pas op voor de e-politie

Binnen afzienbare tijd zal de politie ook mogen “patrouilleren” op het internet. Politieagenten zullen dit ook anoniem mogen doen of in offline termen gesteld: de politie zal ook “in burger” mogen surveilleren op het wereldwijde web.

Read more

ThyssenKrupp Steel Europe acquires Belgian steel service center Antwerp Decoil Center

Corbus lawfirm assisted ThyssenKrupp Steel Europe AG in the successful acquisition of the Belgian steel service center Antwerp Decoil Center.

Read more

Bestuurlijke lus bij Raad van State ongrondwettig

Het Grondwettelijk Hof vernietigt - onder meer op vraag van de Orde van Vlaamse Balies - de bestuurlijke lus bij de Raad van State. Om drie redenen. De bestuurlijke lus is in strijd met de ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]