News

Start-Up Plan zet in op nieuwe ondernemingen

KMO's zijn het essentiële bestanddeel van de Belgische economie. Om startende KMO's te steunen, heeft het parlement recent een 'Start-Up Plan' goedgekeurd waardoor zij minder loonkosten dienen te betalen en makkelijker fondsen moeten kunnen verwerven.

Read more

Juridische constructies: fiscus publiceert nieuwe lijst met rechtsvormen waarop geen of een minimale belasting wordt geheven

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast ...

Read more

Hoeveel alimentatie dien ik te betalen voor mijn kind?

Bijna dagelijks wordt ons door ouders, die beslist hebben uit elkaar te gaan, de vraag gesteld of er vaste barema's bestaan voor onderhoudsbijdragen voor kinderen. Dergelijke barema's zijn er niet, want er zijn diverse factoren waar rekening mee gehouden moet worden.

Read more

Vermindering van verkooprecht voor 'plaats die vatbaar is voor bewoning' (art. 1, 3° en 16 Reparatiedecreet VCF)

Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment geen andere woning bezit, moet geen verkooprechten - de vroegere registratierechten - betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. De ...

Read more

Geen Vlaams geld meer voor ondernemingen in moeilijkheden

Ondernemingen in moeilijkheden hebben geen recht meer op Vlaamse ecologiesteun, strategische ecologiesteun, steun voor opleiding en advies in het kader van de kmo-portefeuille, transformatiesteun, of ...

Read more

Cegeka Groep, bijgestaan door Corbus, realiseert succesvolle overname van de ERP-specialist Edan Business Solutions nv

Cegeka Groep haalt met de overname extra expertise op het gebied van Microsoft Dynamics in huis. Alle medewerkers van Edan Business Solutions behouden hun baan en de bestaande klanten van Edan kunnen nu beroep doen op de uitgebreide diensten van Cegeka.

Read more

Een rechtzaak op de rol zetten is duurder geworden

Bij het inleiden van een nieuwe zaak voor de burgerlijke rechtbank betaal je sinds 1 juni 2015 meer rolrechten. Hoeveel de kostprijs van deze rolrechten juist bedraagt hangt enerzijds af van de soort rechtbank en anderzijds van de hoogte van de invordering die de eisende partij wil bekomen.

Read more

De invloed van de wetswijzigingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende rechten op de zekerheidsrechten van onderaannemers

In navolging van buurlanden Frankrijk en Nederland heeft België recent haar stelsel van zekerheidsrechten gemoderniseerd.

Read more

Persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement vennootschap

Wanneer bij een faillissement de schulden de baten overtreffen kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor dit tekort indien zij een kennelijke grove fout hebben begaan die bijdroeg tot het faillissement. Bij een bvba vindt deze regel geen toepassing wanneer de omzet de afgelopen drie jaar gemiddeld lager was dan EUR 620.000,- en het balanstotaal bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan EUR 370.000,-.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]