News

Uitstel voor verplichte informatiefiche en risicolabel bij commercialisering financiële producten

Om niet-professionele cliënten een beter zicht te bieden op de risicograad van een financieel product, heeft het KB van 25 april 2014 informatieverplichtingen ingevoerd die banken, financiële ...

Read more

Bestuurders /zaakvoerders /vereffenaars- rechtspersonen BTW plichtig vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap, hun prestaties te onderwerpen aan het BTW regime. Tot nog toe bestond er steeds een keuzerecht waarbij rechtspersonen de keuze hadden om hun handelingen al dan niet aan BTW te onderwerpen. Deze mogelijkheid wordt nu afgeschaft ingevolge een beslissing van de BTW-administratie.

Read more

Facebook’s nieuwe gebruikersvoorwaarden: wat is er nu van aan?

Iedereen weet het ondertussen wel: FACEBOOK heeft op 30 januari 2015 nieuwe gebruiksvoorwaarden ingevoerd en sindsdien ligt FACEBOOK (meer dan ooit) onder vuur wegens schending van de Belgische en Europese Privacywetgeving. Zo is er zelfs een Europese Werkgroep in het leven geroepen (met o.a. de Belgische, Nederlandse en Duitse Privacycommissies) om zich te buigen over deze nieuwe gebruiksvoorwaarden van FACEBOOK. Maar wat houden deze nieuwe gebruiksvoorwaarden nu eigenlijk in en zijn ze effectief in overtreding met de Europese Privacywetgeving ? De vakgroep ICT & Law KULEUVEN ICRI zocht het uit en publiceerde haar bevindingen in een 60 pagina’s-tellend rapport.

Read more

De erfenissprong

Ruim twee jaar geleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die het mogelijk maakte om kleinkinderen rechtstreeks van de grootouders te laten erven zonder dat daarvoor een testament moet worden opgemaakt. Wij merken in de praktijk dat deze mogelijkheid nog steeds weinig bekendheid geniet; daarom brengen wij ze nogmaals onder de aandacht, aan de hand van een voorbeeld.

Read more

Ook zelfstandigen moeten vanaf 1 januari 2015 “regulariseren”

Phasellus cursus blandit urna. Donec scelerisque euismod dui.

Read more

Belasting op de omzetting van effecten aan toonder strijdig met de Europese regelgeving.

In het arrest C-299/13 - GIELEN/MINISTERRAAD oordeelde het Hof van Justitie op 9 oktober 2014 dat de Belgische belasting op de omzetting van effecten aan toonder strijdig is met de Europese regelgeving.

Read more

Omgevingsvergunning: welke bouw- en milieuprojecten worden behandeld door de provincie of het gewest?

Net als de huidige aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, of een milieuvergunning, zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de toekomst behandeld worden ...

Read more

Nieuw boek X van het Wetboek economisch recht wijzigt de wet op de precontractuele informatie op een aantal punten

De wet van 2 april 2014 voegt boek X. “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies” toe aan het wetboek economisch recht. De huidige alleenverkoopwet, evenals de handelsagentuurwet worden integraal door deze nieuwe wet overgenomen. De wet precontractuele informatie werd wel aangepast, waardoor het toepassingsgebied verruimd is.

Read more

Het eenheidsstatuut

Op 1 januari 2014 trad de wet die het eenheidsstatuut in het Belgische arbeidsrecht doorvoerde globaal in werking. Het onderscheid tussen het statuut van de arbeider en de bediende werd hierdoor in grote mate weggewerkt.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]