News

Wetgever stimuleert elektronische overeenkomsten en harmoniseert begrippen

Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen 'elektronische handtekening' en 'duurzame gegevensdrager'. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op ...

Read more

Verplichte registratie 'dienstenverleners aan vennootschappen' bij FOD Economie: delegatie van bevoegdheden

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Dit om hen te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van ...

Read more

Belgi vult Europese privacyregels verder aan

Sinds 25 mei 2018 gelden er in ons land - net als trouwens in de rest van de Europese lidstaten - nieuwe privacyregels. Gevolg van de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ...

Read more

Wetboek van Economisch Recht beschermt bedrijfsgeheimen

Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op ...

Read more

Inschrijving in het KBO van uw vennootschap, artikel III.26 WER

Als onderneming is het, in het kader van juridische procedures, cruciaal om een correcte inschrijving in het KBO te hebben. Artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet in de verplichting voor alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht om zich verplicht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vr de aanvang van hun activiteiten.

Read more

Onbelast bijverdienen: wet verschenen op 26 juli

De wet die het onbelast bijverdienen mogelijk maakt, is op 26 juli 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Wie op die manier in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per ...

Read more

Nu ook administratieve procedure voor nietigverklaring merk

Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom - dat instaat voor de registratie van merken, tekeningen en modellen - kan nu ook zelf een merk nietig of vervallen verklaren. Die nieuwe ...

Read more

Rechter kan gerechtelijke bemiddeling opleggen (art. 204-240 DB burgerlijk recht)

De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting. De bemiddeling krijgt een duidelijke wettelijke definitie en wordt uitgebreid naar publiekrechtelijke rechtspersonen. ...

Read more

Crowdfunding: betere bescherming voor beleggers financieringsvehikels (art. 35 en art. 36 DB Fiscaal)

De wet van 18 december 2016 omkadert voornamelijk de activiteiten van de alternatieve financieringsplatformen die via crowdfunding financieringsinstrumenten commercialiseren die uitgegeven worden ...

Read more

1   2   3 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]