News

Hervorming Belgische Mededingingsautoriteit gedeeltelijk van kracht

Een wet van 3 april 2013 heeft 2 boeken ingevoegd in het Wetboek van economisch recht: Boek IV ?Bescherming van de mededinging' Boek V ?De mededinging en de prijsevoluties' . Boek IV hervormt de ...

Read more

Nationale Bank stopt als centrale depositaris van protesten

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet langer op als centrale depositaris van protesten. Centrale depositaris stopt ermee. De protesten wegens niet-betaling van ...

Read more

Uitbreiding van de faillissementsverzekering

De wet van 16 januari 2013 breidt de faillissementsverzekering uit naar zelfstandigen die door tegenslag hun zaak moeten sluiten. Door die uitbreiding krijgen deze ondernemers een tijdelijke uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende maximum 12 maanden.

Read more

Nieuw kader voor rechten werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een ...

Read more

Limosa-aangifte wordt vereenvoudigd

Het Europees Hof van Justitie heeft vorig jaar geoordeeld dat de verplichte Belgische Limosa-aangifte voor buitenlandse zelfstandigen strijdig is met het vrij verkeer van diensten. Daarom wordt de ...

Read more

Nog minder sociale bijdragen bij eerste aanwervingen

Potentiële werkgevers worden nog meer aangemoedigd om personeel in dienst te nemen. De vermindering op de sociale bijdragen die ze kunnen krijgen voor een eerste, tweede en derde werknemer, wordt ...

Read more

Voorrecht niet-betaalde verkoper roerende goederen: geen neerlegging facturen en publiciteitsvereiste meer (art. 45 DB Justitie)

Op basis van art. 20, 5° van de Hypotheekwet genieten niet-betaalde verkopers van roerende goederen een bijzonder voorrecht op andere schuldeisers om de prijs van de niet-betaalde goederen van de ...

Read more

Geprotesteerde handelswissel in centraal bestand van berichten (art. 46, 47, 51, 60, 62, 63, 67 DB Justitie

Het elektronisch centraal bestand van berichten breidt uit. Voortaan kan men er ook de geprotesteerde wissels terugvinden. De gerechtsdeurwaarder die het protest opstelt, zorgt ervoor dat een bericht ...

Read more

Illegale tewerkstelling derdelanders harder aangepakt

De illegale tewerkstelling van derdelanders wordt harder aangepakt. Vanaf 4 maart 2013 zijn werkgevers verplicht om na te gaan of de derdelander die ze willen aannemen een geldige verblijfstitel ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]