News

Interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties blijft 8%

Voor het eerste semester 2013 bedraagt de interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8%. Het blijft daarmee op hetzelfde niveau als het eerste en tweede semester van 2012. Alleen ...

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Salduz-wet

Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 februari 2013 een aantal bepalingen van de Salduz-wet vernietigd. Volgens het Hof moet het voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat ook gelden voor de ...

Read more

Nieuwe voorschriften voor uitreiken fiscale attesten geldgiften

Vanaf aanslagjaar 2013 geven giften in geld geen recht meer op een belastingaftrek, maar op een belastingvermindering van 45%. Die wijziging, ingevoerd door de wet van 13 december 2012 houdende ...

Read more

Wijziging boekhoudkundige regels voor verenigingen en stichtingen

Een KB van 18 december 2012 heeft wijzigingen aangebracht aan het KB van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde vzw's, ...

Read more

Dimona-verplichting ook voor instapstages en beroepsopleidingen

De dimona-aangifte wordt vanaf 1 januari 2013 uitgebreid tot jongeren die een instapstage of een individuele beroepsopleiding volgen. Dimona. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona: ...

Read more

Vlaamse waarborgregeling voor ondernemers wordt uitgebreid

Vlaanderen ontsnapt niet aan de financiële crisis. Vooral de afbetalingen van bestaande kredieten komen in het gedrang. Daarom versoepelt de Vlaamse overheid nu de bestaande waarborgregeling. Een ...

Read more

Wetgever bestrijdt schijnaansluitingen bij zelfstandigen (art. 42-43 PW)

Elke persoon zonder hoofdverblijfplaats in België die zich heeft aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds zonder een beroepsactiviteit aan te vatten, kan voortaan een administratieve boete ...

Read more

Nieuwe btw-regels: de factuur is geen oorzaak van opeisbaarheid meer

De wet van 17 december 2012 zet de Europese richtlijn 2010/45/EU betreffende het gemeenschappelijke stelsel van factureringsregels om in het Belgisch recht. Om een en ander te verduidelijken herziet ...

Read more

Kosten voor bekendmaking van vennootschaps- en verenigingsakten in 2013

De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akten van vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV's), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]