News

Fonds voor medische ongevallen start op 1 september

Goed nieuws voor patiŽnten die het slachtoffer zijn van medische schade. Op 1 september 2012 start het Fonds voor medische ongevallen met de behandeling van de eerste schadedossiers. Slachtoffers van ...

Read more

FinanciŽle instellingen mobiliseren schuldvorderingen voor eigen financiering

Een wet van 3 augustus 2012 vergemakkelijkt de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector. FinanciŽle instellingen kunnen daardoor hun kredietvorderingen rechtstreeks als waarborg ...

Read more

Registratieplicht voor aannemers verdwijnt op 1 september

De afschaffing van de registratieplicht voor aannemers gaat in op 1 september 2012. Onder druk van Europa had een verzamelwet van 7 november 2011 al gezorgd voor de opheffing. Maar het bleef wachten ...

Read more

Studiedag "(Online) distributie van goederen: contractuele mechanismen & actuele tendensen"

Mr. Anthony Schobbens en mr. Glenn Fredrix spreken over concessie, agentuur en franchise

Read more

Recente tendensen bestuurdersaansprakelijkheid

Vormt de publicatie van de aanstelling als bestuurder in een vennootschap op zich bewijs van de aanvaarding van het bestuursmandaat? Eindigt verder uw bestuurdersaansprakelijkheid automatisch op het moment van het verstrijken van uw mandaat als bestuurder?

Read more

Eerste circulaire over nieuwe ?algemene antimisbruikbepaling?

De belastingadministratie licht in een circulaire van 4 mei 2012 de nieuwe algemene misbruikbepaling toe die de Regering heeft ingeschreven in het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (art. 344, ...

Read more

Grote vennootschappen betalen hogere vennootschapsbijdrage in 2012

Grote vennootschappen betalen in 2012 een hogere vennootschapsbijdrage dan in 2011. Voor kleine vennootschappen blijft deze bijdrage in 2012 ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het maximumbedrag ...

Read more

Vereffeningsprocedure vennootschappen vereenvoudigd

De wet van 19 maart 2012 vereenvoudigt de procedure voor de vereffening van vennootschappen die in het Wetboek van Vennootschappen staat. Vennootschappen zullen vanaf 17 mei 2012, onder bepaalde ...

Read more

Corbus Advocaten steunt revalidatiecentrum RevArte

Revalidatieziekenhuis RevArte neemt - met de steun van Corbus Advocaten - deel aan handbikrace.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]