News

Op naar 50 dagen studentenarbeid

Vanaf 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder de gunstige regeling voor studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage. Studentenarbeid. Afgelopen ...

Read more

Strengere regels voor gezinshereniging

Op 22 september 2011 treedt de nieuwe wet op de gezinshereniging in werking. Belgen en niet-EU-vreemdelingen (derdelanders) zullen dan aan strikte huisvestingsvereisten moeten voldoen en over een ...

Read more

Ondernemers beter beschermd tegen reclameronselaars

De wetgever bindt de strijd aan met reclameronselaars. Er wordt een ruim geformuleerd verbod ingeschreven in de wet die de marktpraktijken en de consumentenbescherming regelt. Een geldboete tot 10...

Read more

Drempel voor verkiezing ondernemingsraad blijft op 100 werknemers

De drempel voor de instelling of vernieuwing van een ondernemingsraad blijft voor de sociale verkiezingen van 2012 op 100 werknemers. Ook bij de vorige sociale verkiezingen was dat het geval. Drempel ...

Read more

Geen registratie meer voor aannemer

Minister van Financiën Didier Reynders waarschuwt alle overheidsdiensten dat de registratie van de aannemer zal worden afgeschaft. Werken met een niet-geregistreerde aannemer kan de bouwheer zuur ...

Read more

Investeringssteun voor Vlaamse ondernemingen: soepeler voorwaarden voor starters

Kmo's en grote ondernemingen die investeren in het Vlaams Gewest, kunnen hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse Regering. Starters beschikken echter vaak nog niet over voldoende vermogen om de ...

Read more

Geen geldig energieprestatiecertificaat? Boete tussen 500 en 5.000 euro (BD 2011/1)

De Vlaamse overheid verlaagt de administratieve boetes voor de energieprestatiecertificaten. De minimumboete daalt van 1.000 euro naar 500 euro per overtreding. De maximumboete bedraagt nog altijd 5...

Read more

Interestvoet voor handelstransacties stijgt

De interestvoet die tijdens het tweede semester van 2011 van toepassing is op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8,5%. Dat betekent een stijging met 0,5% ten opzichte van het ...

Read more

Betere ontslagbescherming bij omzetting moederschapsverlof naar vaderschapsverlof

De ontslagbeschermingsvergoeding bij de omzetting van moederschapsverlof naar vaderschapsverlof wordt opgetrokken van 3 tot 6 maanden brutoloon. De vader krijgt dus dezelfde bescherming als de moeder...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]