News

Hervorming vennootschapsrecht

Uit de pers: De ministerraad keurt op 20 juli 2017 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Read more

Hervorming ondernemingsrecht

Uit de pers: "De ministerraad van 20 juli 2017 keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Read more

Arresten Hof van Cassatie voortaan bindend voor verwijzingsrechters (art. 161 Potpourri V)

Voortaan zijn alle arresten van het Hof van Cassatie bindend voor de verwijzingsrechters. Dat was tot nog toe niet zo. Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis of arrest vernietigt en de zaak terug ...

Read more

Verwerping nalatenschap alleen nog via notaris (art. 117-123 Potpourri V)

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...

Read more

Aanmaning tot betaling bij invordering van onbetwiste geldschulden stuit verjaringstermijn (art. 160 Potpourri V)

Sinds kort kan de invordering van onbetwiste geldschulden zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval staan de gerechtsdeurwaarders in voor die invordering, op vraag van de advocaat van de ...

Read more

Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...

Read more

Belgisch reclameverbod voor tandartsen is in strijd met het EU recht

Vrije beroepers, oa artsen of plastisch chirurgen, zijn in Belgi vaak nog beperkt in hun vrijheid om reclame te voeren. Dit in tegenstelling tot vrije beroepers in andere lidstaten van de Europese Unie.

Read more

En naslagwerk over welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk is een feit. De codificatie is rond. Daardoor zijn de reglementaire bepalingen over het welzijn van werknemers op het werk nu veel toegankelijker. De regels zijn ...

Read more

Nog vier elektronische platformen van deeleconomie erkend

Een KB van 22 mei 2017 erkent 4 elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu al 12 erkenningen ...

Read more

1   2   3   4 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]