News

Komt er een Copernicaanse revolutie van het Belgische vennootschapsrecht aan?

Tegen het einde van deze zomer zal het Parlement naar alle waarschijnlijkheid debatteren over de al lang aangekondigde vernieuwing van het Belgische vennootschapsrecht. De focus bij deze wijziging ligt op de modernisering en vereenvoudiging van het Belgische vennootschaprecht met het behoud van slechts vier nationale vennootschapsvormen.

Read more

Uber-chauffeurs: welk sociaal risico?

Minister Pascal Smet besliste om ook aan Uber-taxichauffeurs licenties toe te kennen, daar waar zijn voorgangers dat tot op heden hebben trachten te beletten.

Read more

Mag een werkgever activiteiten buiten de arbeidsovereenkomst verbieden?

Jobat meldde enkele dagen geleden dat meer en meer werknemers een job als ambulanciers willen combineren met een andere tewerkstelling. Nochtans staat in heel wat arbeidsovereenkomsten een exclusiviteitsbeding, nl. een verbod om naast de arbeidsovereenkomst andere prestaties uit te oefenen. Soms laten dat soort bedingen het wel toe na (schriftelijke) toestemming van de werkgever.

Read more

Publiek een andere mening verkondigen dan die van de werkgever: grond tot ontslag?

Unia ontsloeg haar juriste Rachida Lamrabet, waarschijnlijk omwille van het uitdrukken van haar opinie over de boerka en het boerkaverbod in het kader van een artistiek project. Deze opinie stond immers haaks op het beleid van haar werkgever. Of dat ontslag moreel opportuun is, daar spreken we ons niet over uit. Maar is een dergelijk ontslag omwille van een opinie rechtmatig?

Read more

Fraude met medische getuigschriften: niet zo eenvoudig

Een Limburgse neurochirurg kwam in opspraak en werd zelfs gearresteerd voor fraude met medische getuigschriften. Hij had zich schuldig gemaakt aan het afleveren van valse medische getuigschriften, die ten onrechte werknemers arbeidsongeschikt verklaarden en zo het recht op een ziekteuitkering verkregen.

Read more

KB regelt toegang tot Centraal Register Solvabiliteit

Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft. ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar (art. 9-21 WWW)

De huidige interprofessionele doelstelling voor opleidingen wordt via een groeipad omgezet naar gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Grondwettelijk Hof . De Generatiepactwet ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: occasioneel telewerk bij overmacht of om persoonlijke redenen (art. 22-28 WWW)

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk bevat een specifiek wettelijk kader dat werknemers bij moeilijke of onvoorziene omstandigheden de kans geeft om aan hun werkgever te ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: 100 vrijwillige overuren en versoepeling overurengrens (art. 4-7, 34 en 80 WWW)

De wet van 5 maart 2017 houdende werkbaar en wendbaar werk voorziet in een quotum van maximum 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar. Dat is volledig nieuw. We noteren ook een verdere versoepeling ...

Read more

1   2   3   4   5 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]