News

Werkbaar en wendbaar werk: werknemer kan tijd sparen via 'loopbaansparen' (art. 33-39 en 80 WWW)

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk maakt het mogelijk dat een werknemer via het stelsel van loopbaansparen 'tijd spaart'. Dat is volledig nieuw. Het initiatief om zo'n stelsel in te voeren ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: annualisering van de arbeidstijd (art. 2, 3, 8 en 80 WWW)

De bestaande regeling van flexibele uurroosters geeft de werkgever de mogelijkheid om de uurroosters en de arbeidsduur aan te passen aan de fluctuerende noden van de onderneming. Die regeling wordt ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: schenking van conventioneel verlof aan collega met ziek kind (art. 40-49 en 80 WWW)

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk voorziet in de mogelijkheid om op vrijwillige basis conventionele verlofdagen te schenken aan een collega met een ernstig ziek kind. De schenking is ...

Read more

Werkbaar en wendbaar werk: wettelijke basis voor uitgebreide nachtarbeid bij e-commerce (art. 79-80 WWW)

Een KB van 13 maart 2016 heeft nachtwerk voor bepaalde ondernemingen mogelijk gemaakt in de sector van de e-commerce. Deze afwijking krijgt nu een wettelijke basis en haar toepassingsgebied wordt ...

Read more

Nieuw systeem voor reprografievergoedingen auteurs en uitgevers van kracht

De nieuwe wetgeving op de kopieervergoedingen of reprografievergoedingen is sinds 10 maart 2017 van kracht. De vergoeding voor kopieertoestellen werd afgeschaft. In plaats daarvan werd het bedrag van ...

Read more

Uitstel voor Centraal Register Solvabiliteit (art. 171 - 174 Potpourri IV)

Het 'Centraal register Solvabiliteit' zal pas op 1 april 2017 klaar zijn voor gebruik. Dat is 3 maanden later dan gepland. Maar veel is er niet aan de hand. Het gaat eigenlijk om een technisch ...

Read more

Inkoop eigen aandelen: KB verduidelijkt voorwaarden voor genoteerde vennootschappen en vennootschappen met effecten op een MTF

Een KB van 22 december 2016 verduidelijkt de voorwaarden waaronder een genoteerde vennootschap of een vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een multilateral trading ...

Read more

De geavanceerde elektronische handtekening

Sinds geruime tijd nemen de Europese en Belgische wetgever initiatieven om het elektronisch rechtsverkeer juridisch te ondersteunen en tot juridische gelijkwaardigheid te komen tussen de geschreven handtekening en de elektronische handtekening. In 2014 vaardigde de Europese wetgever de Verordening 910/2014 van 23 juli 2014 uit. Met deze verordening werd tegemoet gekomen om een veiliger, betrouwbaar en vlot elektronisch verkeer te waarborgen voor verschillende elektronische mogelijkheden, als onder meer de elektronische handtekening.

Read more

Afschaffing effecten aan toonder: Deposito- en Consignatiekas int boete voor wie nog toondereffecten terugvraagt

Een KB van 25 juli 2014 legt vast hoe de boete wordt berekend die een houder van voormalige effecten aan toonder, die zich alsnog meldt, moet betalen wanneer hij de teruggave vraagt van gedeponeerde ...

Read more

1   2   3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]