News

Ordes van advocaten richten 'Centraal Register Solvabiliteit' in

Via de 'wet van 1 december 2016' wordt er een 'Centraal Register Solvabiliteit' ingericht. Dit register is de geďnformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier wordt opgeslagen en ...

Read more

Statuut 'student-zelfstandige' verder uitgewerkt

Sinds begin dit jaar is een sociaal en fiscaal statuut van kracht voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...

Read more

Tegenstrijdigheid van belangen nieuwe wrakingsgrond (art. 79 Potpourri IV)

Iedere magistraat kan om een aantal limitatief opgesomde redenen gewraakt worden. De wetgever vult de lijst met wrakingsgronden nu aan. Voortaan is 'tegenstrijdigheid van belangen' een uitdrukkelijke ...

Read more

Gerechtsdeskundige heeft meldingsplicht bij mogelijk belangenconflict (art. 80 Potpourri IV)

De gerechtsdeskundige moet voortaan de feiten en omstandigheden melden waardoor zou kunnen getwijfeld worden aan zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. Hij moet dat doen binnen acht dagen na de ...

Read more

Bezitloos pandrecht nogmaals uitgesteld

De start van het hervormde pandrecht wordt voor een tweede keer uitgesteld. De hervorming - die al dateert van medio 2013 - zou in eerste instantie in werking treden op 1 december 2014. Maar die ...

Read more

Hervormd pandrecht al opnieuw aangepast

Het hervormd pandrecht is nog niet in werking, maar het wordt al opnieuw aangepast. De wetgever zorgt voor enkele verbeteringen en verfijningen zodat het praktisch werkbaar wordt. Voorrecht. Het ...

Read more

Arbitrageregels verduidelijkt (art. 91-104 Potpourri IV)

De vierde Potpourri-wet brengt enkele verduidelijkingen en correcties aan de arbitrageregels. Verplicht . Bij een vermogensrechtelijk geschil kan arbitrage toegepast worden. Net als bij ...

Read more

Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten (art. 81 Potpourri IV)

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft. Hij mag ze niet - zoals de andere kosten - ...

Read more

Geen vergoeding voor privékopie bij professioneel gebruik

Fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers zijn voor apparaten en dragers (zoals bv. dvd-recorders, cd-branders of usb-sticks) die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]