News

Winwinlening ook voor coöperatieve vennootschappen (art. 45 en 48 PD 2017)

Het programmadecreet 2017 voert het systeem van de winwinlening vanaf 8 januari 2017 ook in voor coöperatieve vennootschappen. Ook voor coöperatieve vennootschappen. Het programmadecreet 2017 voert ...

Read more

Interne meerwaarden voortaan belast (art. 96-99 PW 2017)

Tot vóór 1 januari 2017 konden dividenden belastingvrij worden uitgekeerd door een werkvennootschap aandelen te laten onderbrengen (verkoop of inbreng) in een holdingvennootschap. Die vennootschap ...

Read more

Volgrecht bij doorverkopen van vóór 2 februari 1999 dooft uit

Het volgrecht voor de auteur bij de doorverkoop van een werk van grafische of beeldende kunst is al een paar keer gewijzigd. In eerste instantie werd het volgrecht geregeld door een wet van 1921. ...

Read more

Terug uitstel voor enkele nieuwe intellectuele eigendomsregels

Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele eigendom. De meeste regels zijn in werking getreden op 22 september 2014, maar een aantal zouden - na enkele eerdere uitstellen ...

Read more

Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen 'op gedematerialiseerde wijze' geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën, staat er in een koninklijk ...

Read more

Europese regels voor handhaving detachering omgezet in Belgisch recht

De Handhavingsrichtlijn 2014/67 zorgt ervoor dat de Europese regels voor de detachering van werknemers - opgenomen in de Detacheringsrichtlijn 96/71 - gemakkelijker te controleren en af te dwingen ...

Read more

Studentenjob voortaan 475 uur en Dimona wordt aangepast

De werkgever moet de tewerkstelling van een student voortaan in uren in plaats van in dagen aangeven in de 'Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling' (Dimona). Dit geldt voor aangiftes die vanaf ...

Read more

De elektronische verzending van akten aangeboden ter registratie of hypothecaire openbaarmaking wordt bijgestuurd

Instrumenterende ambtenaren mogen sinds 1 april 2014 authentieke akten elektronisch aanbieden voor de formaliteit van registratie en hypothecaire openbaarmaking. Het KB van 14 maart 2014 dat deze ...

Read more

De aankomende vernieuwingen in het ondernemingsrecht

Reeds bij zijn aantreden kondigde onze huidige minister van Justitie aan enkele grote, dringende werven aan te vatten op wetgevend vlak. Enige tijd geleden hanteerde hij al goeddeels de pen bij de totstandkoming van het huidige Wetboek van Vennootschappen; nu de heer Geens zich in een iets meer bevoorrechte positie bevindt, plant hij grote delen van de Belgische basiswetgeving gronding te renoveren.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]