News

Uitzendarbeidswet: 48-urenregel afgeschaft op 1 oktober

De 48-urenregel wordt afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar de wetgever stimuleert het gebruik van de elektronische variant. ...

Read more

Vlarem-trein 2015 eindelijk gepubliceerd

De Vlarem-trein 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016. Dit 'besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu' telt zomaar ...

Read more

Safe Harbor omgevormd in Privacy Shield EU-VS

Het concept van de safe harbor-agreement is reeds eerder aangehaald op 18 december 2015 in de blog ‘recente ontwikkelingen inzake privacy en data protection. De Safe harbor–agreement tussen de VS en de EU betrof de privacy en de online verwerking van persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 is de safe harbor-agreement vernietigd door het Hof van Justitie gezien de bescherming die het bood aan de Europese inwoners naar hun oordeel veel te gering was.

Read more

Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. Voor leveringen, ...

Read more

Wettelijke regeling voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven gewijzigd

Een KB van 10 juli 2016 wijzigt de wettelijke regeling die van toepassing is op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven. Die ...

Read more

Pop-ups verkrijgen eigen huurregimes

Pop-ups zijn de laatste jaren alom tegenwoordig in het straatbeeld. De pop-up blijkt, als tijdelijke vestiging in haar vorm van winkel, restaurant, beurs, e.a., steeds meer aan populariteit te winnen. Jammer genoeg bestond er voor deze vestigingen lange tijd onzekerheid over het meest passende juridisch kader om de verplichtingen van zowel huurder als verhuurder te regelen. Gelukkig kwam de wetgever recentelijk tegemoet aan deze problematiek.

Read more

De panoramavrijheid als inperking van het Belgisch auteursrecht

De panoramavrijheid als inperking van het Belgisch auteursrecht. Zo goed als iedereen heeft vandaag de dag een smartphone in zijn bezit. Steeds meer mensen trekken foto’s om ze erna op social media te kunnen uploaden. De simpele publicatie van een foto op bijvoorbeeld facebook ging in tegen het auteursrecht en was vervolgens illegaal. Het auteursrecht waarover kunstenaars bezitten zorgt ervoor dat ze kunnen beslissen over de reproductie van hun werk, ongeacht of het grafische, beeldende of bouwkundige kunst betreft.

Read more

Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: hoger beroep tegen vonnis over homologatie herstel- of betalingsplan

Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wordt een herstel- of betalingsplan opgesteld, dat in een opschorting van de schulden van een onderneming kan voorzien om de onderneming te ...

Read more

Omzetting richtlijn 2013/50/EU en uitvoering verordening marktmisbruik

Een nieuwe wet van 27 juni 2016 zet meerdere Europese richtlijnen, waaronder richtlijn 2013/50/EU van 22 oktober 2013, gedeeltelijk om in Belgisch recht. Daarnaast voert ze een deel van de ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]