News

Een lidstaat kan de verhandeling van een in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerde CBD niet zomaar verbieden

Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend middel” kan worden beschouwd en bijgevolg in beginsel binnen de Europese Unie vrij verhandeld kan worden (zie arrest C-663/18 van 19 november 2020).

Read more

Opgelet huurders en verhuurders bij een handelshuur: ook bij uitzetting na verkoop geldt de verjaringstermijn van één jaar om de uitzettingsvergoeding te vorderen

In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan wel uit een voortijdige opzegging door de verkrijgende verhuurder. Een andere lezing geven aan artikel 28 van de Handelshuurwet zou immers ongrondwettig zijn, want strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in de artikelen 10 en 11 van de Belgische grondwet.

Read more

Auteursrecht en muziek: “Op, op, alles is op”🎵?

De muzikant die een melodie schrijft, verkrijgt hierop in principe de exclusieve rechten. In de digitale wereld wordt het maken en publiceren van muziek steeds eenvoudiger en toegankelijker. Kan "de muziek" door deze toenemende creatiesnelheid ooit opraken?

Read more

Corbus at e-iure convention in Costa Rica

Corbus participated in the 35th e-iure convention in Jacó, Costa Rica.

Read more

Help, ik ben een minderheidsaandeelhouder! Wat zijn mijn rechten?

Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd.

Read more

Intellectual rights in fashion

The ranges in the clothing market are vast and the competition is strong. Assortments from different suppliers and retailers sometimes show remarkable similarities. The fashion sector is one of the biggest victims of counterfeiting in the non-digital market. Fortunately, clothing designs are more than once susceptible to intellectual property protection, so that the beneficiaries are not left in the cold.

Read more

The new Belgian Code of Companies and Associations

When and how will its new clauses come into effect? And what about the current shareholder agreements?

Read more

Novel foods en CBD: quo vadis?

At European level, consumable products enriched with cannabidiol (CBD) are considered novel foods under the Food Regulation (EC) 2015/2283. In January 2019, the European Commission updated the catalogue of novel foods. Since then, extracts from the cannabis plant (Cannabis sativa L.) and derivatives containing cannabinoids have been considered novel foods.

Read more

Corbus advocaten receives international recognition

Corbus Advocaten and several of its lawyers, amongst which Pieter Buntinx, receive international recognition and are named in the international ranking of ILP Abogados, a well-renowned international law firm with multiple offices in Europe and South-America.

Read more

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]