News

Excise duties on certain products containing CBD and THC

The Belgian Federal Public Service Finance (Customs & Excise) has recently decided to tax "herbal products intended for smoking" that contain CBD and less than 0.2% THC as "other types of tobacco". It mainly aims at the products that are sold in the so-called cannabis shops. These cannabis shops are popping up throughout the country.

Read more

Nieuwe richtlijn auteursrecht

De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe auteursrechtrichtlijn met zich meebrengt

Read more

Misbruik machtspositie

Wettelijke basis om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken. Een belangrijk instrument voor bedrijven om zich te beschermen tegen misbruiken in machtsverhoudingen of tegen oneerlijke en misleidende handelspraktijken door leveranciers, klanten, of concurrerende bedrijven.

Read more

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen

Het nieuwe WVV werd (eindelijk) goedgekeurd door de kamer op 28 februari 2019. In dit artikel resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen.

Read more

Belgium takes a first step towards the legalization of the cultivation of medicinal cannabis

On 26 February 2019, the parliamentary committee on health approved a bill concerning the establishment of a cannabis agency.

Read more

Nieuwe deontologie voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 30 december

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de ...

Read more

Wetgever stimuleert elektronische overeenkomsten en harmoniseert begrippen

Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen 'elektronische handtekening' en 'duurzame gegevensdrager'. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op ...

Read more

Verplichte registratie 'dienstenverleners aan vennootschappen' bij FOD Economie: delegatie van bevoegdheden

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Dit om hen te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van ...

Read more

BelgiŽ vult Europese privacyregels verder aan

Sinds 25 mei 2018 gelden er in ons land - net als trouwens in de rest van de Europese lidstaten - nieuwe privacyregels. Gevolg van de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ...

Read more

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]