Nieuws

Een lidstaat kan de verhandeling van een in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerde CBD niet zomaar verbieden

Het Europese Hof van Justitie komt in een belangrijk arrest tot de conclusie dat een rechtmatig geproduceerd Cannabidiol (CBD) extract niet als een “verdovend middel” kan worden beschouwd en bijgevolg in beginsel binnen de Europese Unie vrij verhandeld kan worden (zie arrest C-663/18 van 19 november 2020).

Lees meer

Opgelet huurders en verhuurders bij een handelshuur: ook bij uitzetting na verkoop geldt de verjaringstermijn van één jaar om de uitzettingsvergoeding te vorderen

In zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan wel uit een voortijdige opzegging door de verkrijgende verhuurder. Een andere lezing geven aan artikel 28 van de Handelshuurwet zou immers ongrondwettig zijn, want strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in de artikelen 10 en 11 van de Belgische grondwet.

Lees meer

Auteursrecht en muziek: “Op, op, alles is op”🎵?

De muzikant die een melodie schrijft, verkrijgt hierop in principe de exclusieve rechten. In de digitale wereld wordt het maken en publiceren van muziek steeds eenvoudiger en toegankelijker. Kan "de muziek" door deze toenemende creatiesnelheid ooit opraken?

Lees meer

Corbus op e-iure conventie in Costa Rica

Corbus nam deel aan de 35ste e-iure conventie in Jacó, Costa Rica.

Lees meer

Help, ik ben een minderheidsaandeelhouder! Wat zijn mijn rechten?

Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd.

Lees meer

Intellectuele rechten in de mode

Het aanbod en de concurrentie op de kledingmarkt is groot. Assortimenten van verschillende aanbieders vertonen soms opmerkelijke gelijkenissen. De modesector is een van de grootste slachtoffers van namaak op de niet-digitale markt. Gelukkig zijn kledingontwerpen meer dan eens ook vatbaar voor intellectueelrechtelijke bescherming, zodat de rechthebbenden niet in de kou hoeven te blijven staan.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

Welke bepalingen zijn van kracht? En wat met de lopende aandeelhoudersovereenkomsten?

Lees meer

Novel foods en CBD: quo vadis?

Op Europees niveau worden voedingsmiddelen verrijkt met cannabidiol (CBD) gezien als nieuwe voedingsmiddelen (‘novel foods’) onder de voedingsmiddelenverordening (EG) 2015/2283. In januari 2019 heeft de Europese Commissie de catalogus van nieuwe voedingsmiddelen geactualiseerd. Sedertdien worden extracten van de cannabisplant (Cannabis sativa L.) en afgeleide producten die cannabinoïdes bevatten als ‘novel foods’ beschouwd.

Lees meer

Corbus krijgt internationale erkenning

Corbus Advocaten en verschillende van haar advocaten, onder wie Pieter Buntinx, krijgen internationale erkenning en worden genoemd in de internationale ranking van ILP Abogados, een hoog aangeschreven internationaal advocatenkantoor met verschillende afdelingen in Europa en Zuid-Amerika.

Lees meer

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]