Blog

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd goedgekeurd op 28 februari 2019 - In dit artikel resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen.
Lees meer

Inschrijving in het KBO van uw vennootschap, artikel III.26 WER

Als onderneming is het, in het kader van juridische procedures, cruciaal om een correcte inschrijving in het KBO te hebben. Artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet in de verplichting voor alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht om zich verplicht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vr de aanvang van hun activiteiten.
Lees meer

Hervorming vennootschapsrecht

Uit de pers: De ministerraad keurt op 20 juli 2017 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.
Lees meer

hervorming ondernemingsrecht

Uit de pers: "De ministerraad van 20 juli 2017 keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.
Lees meer

Belgisch reclameverbod voor tandartsen is in strijd met het EU recht

Vrije beroepers, oa artsen of plastisch chirurgen, zijn in Belgi vaak nog beperkt in hun vrijheid om reclame te voeren. Dit in tegenstelling tot vrije beroepers in andere lidstaten van de Europese Unie.
Lees meer

Komt er een Copernicaanse revolutie van het Belgische vennootschapsrecht aan?

Tegen het einde van deze zomer zal het Parlement naar alle waarschijnlijkheid debatteren over de al lang aangekondigde vernieuwing van het Belgische vennootschapsrecht. De focus bij deze wijziging ligt op de modernisering en vereenvoudiging van het Belgische vennootschaprecht met het behoud van slechts vier nationale vennootschapsvormen.
Lees meer

Uber-chauffeurs: welk sociaal risico?

Minister Pascal Smet besliste om ook aan Uber-taxichauffeurs licenties toe te kennen, daar waar zijn voorgangers dat tot op heden hebben trachten te beletten.
Lees meer

Mag een werkgever activiteiten buiten de arbeidsovereenkomst verbieden?

Jobat meldde enkele dagen geleden dat meer en meer werknemers een job als ambulanciers willen combineren met een andere tewerkstelling. Nochtans staat in heel wat arbeidsovereenkomsten een exclusiviteitsbeding, nl. een verbod om naast de arbeidsovereenkomst andere prestaties uit te oefenen. Soms laten dat soort bedingen het wel toe na (schriftelijke) toestemming van de werkgever.
Lees meer

Publiek een andere mening verkondigen dan die van de werkgever: grond tot ontslag?

Unia ontsloeg haar juriste Rachida Lamrabet, waarschijnlijk omwille van het uitdrukken van haar opinie over de boerka en het boerkaverbod in het kader van een artistiek project. Deze opinie stond immers haaks op het beleid van haar werkgever. Of dat ontslag moreel opportuun is, daar spreken we ons niet over uit. Maar is een dergelijk ontslag omwille van een opinie rechtmatig?
Lees meer

Alle blogitems

1 2   3   4   5   6  

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]