Blog

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen

Het nieuwe WVV werd (eindelijk) goedgekeurd door de kamer op 28 februari 2019. In dit artikel resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen.
Lees meer

Inschrijving in het KBO van uw vennootschap, artikel III.26 WER

Als onderneming is het, in het kader van juridische procedures, cruciaal om een correcte inschrijving in het KBO te hebben. Artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet in de verplichting voor alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht om zich verplicht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vóór de aanvang van hun activiteiten.
Lees meer

Hervorming vennootschapsrecht

Uit de pers: “De ministerraad keurt op 20 juli 2017 op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.
Lees meer

Hervorming ondernemingsrecht

Uit de pers: "De ministerraad van 20 juli 2017 keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.
Lees meer

Belgisch reclameverbod voor tandartsen is in strijd met het EU recht

Vrije beroepers, oa artsen of plastisch chirurgen, zijn in België vaak nog beperkt in hun vrijheid om reclame te voeren. Dit in tegenstelling tot vrije beroepers in andere lidstaten van de Europese Unie.
Lees meer

Komt er een Copernicaanse revolutie van het Belgische vennootschapsrecht aan?

Tegen het einde van deze zomer zal het Parlement naar alle waarschijnlijkheid debatteren over de al lang aangekondigde vernieuwing van het Belgische vennootschapsrecht. De focus bij deze wijziging ligt op de modernisering en vereenvoudiging van het Belgische vennootschaprecht met het behoud van slechts vier nationale vennootschapsvormen.
Lees meer

De aankomende vernieuwingen in het ondernemingsrecht

Reeds bij zijn aantreden kondigde onze huidige minister van Justitie aan enkele grote, dringende werven aan te vatten op wetgevend vlak. Enige tijd geleden hanteerde hij al goeddeels de pen bij de totstandkoming van het huidige Wetboek van Vennootschappen; nu de heer Geens zich in een iets meer bevoorrechte positie bevindt, plant hij grote delen van de Belgische basiswetgeving gronding te renoveren.
Lees meer

Corbus adviseerde Human Capital Group bij de succesvolle alliantie die HCG aanging met The House of HR

De HCG-bedrijven Tec NV, Tec Ict NV, Tec NL, PCI NV en Advitek SA werden – samen met Logi-Technic NV, Logi-Technic Infra NV en Logi-Technic Builidng NV, bedrijven van The House of HR groep - ondergebracht in een nieuwe onderneming: “tec Alliance” nv, de nationale referentie voor outsourcing van technische profielen. “tec Alliance” zal in totaal 15 kantoren tellen en kunnen rekenen op meer dan duizend ingenieurs en hooggekwalificeerde technici. De gezamenlijke omzet van de HCG bedrijven en Logi-technic zal meer dan honderd miljoen euro bedragen.
Lees meer

Ben ik als belegger in aandelen/effecten beschermd indien mijn bank in problemen komt?

De “vereffeningsinstelling” is in België de centrale instelling waar alle effecten (gedematerialiseerde effecten) worden verzameld. In België zijn er twee grote : het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België en Euroclear Belgium (voor de actuele lijst van de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht raadpleegt u best volgende website: https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/vereffening-en-verrekeningsinstellingen-5).
Lees meer

Alle blogitems

1 2   3  

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]