Intellectuele eigendom en mediarecht

Bescherming hoeft niet duur of omslachtig te zijn

De waarde van veel ondernemingen zit in hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken, tekeningen en modellen, octrooien,...) en dus in hun niet-tastbare activa. Nochtans aarzelen veel Belgische ondernemers om bijvoorbeeld een octrooi of merkenbescherming aan te vragen, omdat ze - ten onrechte - denken dat de bescherming van intellectuele eigendom omslachtig of duur is. Corbus helpt u graag de economische waarde van uw handelsnaam, logo, product, slogan,... veilig te stellen. 

Gericht advies op maat van uw vragen

In onze buurlanden is er juridisch gezien meer vraag naar bescherming van merken, tekeningen en modellen, octrooien, knowhow over producten en diensten... Het is jammer dat hieraan in ons land soms te laat of weinig aandacht aan wordt besteed. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming? Neem dan contact op met Corbus voor advies.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over de verschillende intellectuele eigendomsrechten

Ondernemen van de nodige stappen voor bescherming

Overeenkomsten inzake intellectuele eigendomsrechten

Procedures over inbreuken op uw intellectuele eigendomsrechten

Vragen over het afspelen van muziek of films op een event

Advies over intellectuele rechten bij ontwikkelen van nieuwe software, hardware, website of mobiele toepassingen 

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]